Ova Politika privatnosti utemeljena na Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) objašnjava koji se osobni podaci prikupljaju putem ove web stranice i u vezi s pružanjem naših usluga, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

Privatnost pojedinaca i zaštita osobnih podataka temeljna su ljudska prava.

Naša dužnost (livprom.com) je brinuti se za privatnost osoba čije osobne podatke obrađujemo i pohranjujemo. Podaci su odgovornost, i moraju se prikupljati i obrađivati samo kada je apsolutno neophodno.

Livprom.com nastoji postići sljedeće stavke s ciljem zaštite privatnosti svojih klijenata:

 • Ne prikupljamo više informacija nego što je potrebno
 • Osobne podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene
 • Ne čuvamo osobne podatke ako više nije potrebno
 • Nikada ne prodajemo, posuđujemo ili distribuiramo niti javno objavljujemo osobne podatke
 • Osobne podatke ne šaljemo trećim stranama bez vašeg znanja
 • Ne koristimo nikakvu automatiziranu obradu i donošenje odluka niti profiliranje
 • Osobne podatke ne prenosimo izvan EU/EEA
 • Kontinuirano osiguravamo da su osobni podaci sigurno pohranjeni.

Važno je pročitati ovu našu Politiku privatnosti i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i vašu pozornost. Trudili smo se da bude napisana što jasnije i da bude svakom razumljiva, sa željom da zadržimo vaše puno povjerenje u način kako postupamo s vašim osobnim podacima.

Ako ćete, nakon što ih pročitate, imati daljnja pitanja o zaštiti osobnih podataka u Livprom ili nam želite prenijeti svoje ideje i preporuke, molimo obratite se  putem e-mail adrese: info@livprom.com

Redovito unaprjeđujemo našu Politiku privatnosti kako bismo unaprijedili i zaštitu vaših podataka.

Ova Politika privatnosti je zadnji put ažurirana: 22.02.2023.

KAKO I KOJE VAŠE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Prikupljamo vaše podatke koje nam vi stavljate na raspolaganje prilikom namjere sklapanja poslovne suradnje ili korištenja naših usluga, koji su potrebni za izvršavanje ugovora, kao što su ime i prezime, adresa, podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona), i obrađujemo ih tijekom trajanja našeg ugovornog odnosa. To uključuje i podatke neophodne za isporuku ugovorenih usluga, te izdavanje računa, podatke koji dokazuju ovlaštenje za sklapanje ugovora, i podatke prikupljene prilikom komunikacije s nama (npr. kontaktni podaci).

Iako možete koristiti našu web stranicu bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, nakon što nas kontaktirate putem našeg kontakt obrasca ili izravno putem naše e-mail adrese, Livprom prikuplja informacije o vama. Informacije koje ispunite (osobne informacije kao što su vaše ime, adresa e-pošte, organizacija) ili pošaljete izravnom porukom e-pošte biti će obrađene i pohranjene kako bismo vas mogli kontaktirati i odgovoriti na vaš zahtjev. Livprom neće dijeliti vaše osobne podatke s bilo kojom trećom stranom niti će im dopustiti pristup. Podaci će biti korišteni isključivo za poslovni kontakt, te s ciljem unapređenja sadržaja web stranica i anonimno u svrhu prikupljanja statističkih podataka.

Naše web stranice sadrže poveznice na druge web lokacije i društvene mreže te se na njih ne odnosi ova Politika privatnosti. Preporučujemo da pročitate uvjete zaštite privatnosti svake web stranice koju posjetite, a posebno gdje ostavljate podatke.

KOJA JE SVRHA I PRAVNA OSNOVA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA?

Sve dok imamo otvorenu komunikaciju u smislu uspostavljanja poslovne suradnje, prikupljat ćemo i dalje koristiti vaše osobne podatke potrebne za uspostavljanje našeg poslovnog odnosa kao i za vrijeme naše poslovne suradnje, te ih brišemo po prestanku ugovornog odnosa i po isteku svih zakonskih obveza ili prestanku postojanja pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka, povezanih s obradama vaših osobnih podataka. Dio podataka zadržavamo i nakon prestanka poslovne suradnje temeljem naših legitimnih interesa u svrhe dokazivanja ispunjenja ugovornih obveza te osiguranja i unaprjeđenja kvalitete usluga.

Na vaš inicijalni upit putem našeg kontakt obrasca na web stranici ili izravno na našu e-mail adresu, odgovoriti ćemo na vaš zahtjev. Ako daljnja komunikacija između vas i Livprom neće postojati, nakon 6 mjeseci izbrisat ćemo sve vaše osobne podatke.

INFORMACIJSKA SIGURNOST

Kada Livprom prikuplja informacije o vama, osiguravamo da su vaši osobni podaci zaštićeni od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili se na drugi način obrađuju. To se provodi kroz odgovarajuće profesionalne tehničke mjere.

Livprom je proveo sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka koje podijelite s nama, uključujući fizičke, elektroničke i proceduralne mjere..

Sav promet (prijenos datoteka) između ove internetske stranice i vašeg internetskog preglednika je enkriptiran i isporučen putem HTTPS razine, uz osiguranje najviše razine sigurnosti podataka.

VAŠA PRAVA

U bilo kojem trenutku slobodni ste nas kontaktirati u svrhu ostvarivanja svojih prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka. Vaša prava su slijedeća:

Pravo pristupa

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima i na informiranost koje podatke i na koji način obrađujemo, s kojom svrhom i na koji rok. Pružamo vam mogućnost da vidite svoje osobne podatke ili da zahtijevate kopiju vaših osobnih podataka.

Pravo povlačenja privole

Imate pravo u svakom trenutku i besplatno povući svoju privolu na obradu osobnih podataka temeljem koje će Livprom izbrisati vaše podatke iz svojih sustava i prestati ih koristiti u svrhe za koje ste dali privolu. Korištenje osobnih podataka prije povlačenja privole je zakonito do trenutka njenog povlačenja.

Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo na ispravak ili dopunu netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koje ste nam dali i koje smo prikupili.

Pravo na brisanje

Imate pravo zatražiti nas da izbrišemo vaše osobne podatke, kada podaci više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su bili prikupljeni, kada ste povukli privolu za obradu osobnih podataka, kada podnesete opravdani prigovor ili se vaši osobni podaci obrađuju nezakonito.

Pravo prigovora

Imate pravo prigovora na određeno postupanje s vašim osobnim podacima. Primjerice, možete uputiti zahtjev da prestanemo obrađivati vaše osobne podatke za svrhe izravnog marketinga.

Pravo na ograničenje obrade

Možete zatražiti od nas da ograničimo obradu podataka, primjerice, kada je brisanje, ispravak ili prigovor u vezi s vašim osobnim podacima na čekanju i/ili kad nemamo valjanu osnovu za obradu vaših podataka a želite da ih zadržimo. Kada je obrada ograničena, vaši podaci će biti pohranjeni i neće se dalje obrađivati. Primjerice, ako osporavate točnost svojih podataka, obrada takvih podataka će se ograničiti dok se ne osigura da su podaci točni.

Pravo na prijenos podataka

Kada se obrada vrši automatskim načinima obrade na temelju ugovora ili privole, imate pravo primiti osobne podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom i uobičajeno korištenom obliku i svojom odlikom prenositi takve podatke trećim stranama.

Kako podnijeti zahtjev?

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od prethodno navedenih prava, budite slobodni:

 • poslati zahtjev na email adresu info@livprom.com

Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru vašeg identiteta.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

U svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije zakonita.

Izravni kontakti nadležnog nadzornog tijela u BIH:

 • AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA U BOSNI I HERCEGOVINI (AZLP.BA)
 • Dubrovačka br. 6
 • BA – 71000 SARAJEVO
 • Telefon: +387 33 726 250
 • e-mail: azlpinfo@azlp.ba
 • Web: https://azop.hr/

UNAPRJEĐENJE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo tekst ove Politike privatnosti povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, vaša prava koja proizlaze iz ove Politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promjena koja mogu utjecati na vaša prava, o tome ćemo vas obavijestiti pravovremeno i izravno na prikladan način.

Scroll to Top